062 433 012

Ruma, Novi Sad, Beograd sa okolinom

Pedantnost u radu

Bez obzira na obim posla, materijal koji se koristi i površine koja se obrađuje, trudim se da prostor držim maksimalno urednim.

Onda kada posao to zahteva, angažujem dodatne radnike koji će pomoći da dogovoren posao i tempo budu ispoštovani, a u skladu sa uslovima koje smo ranije dogovorili.

Osnovne stvari koje važe

Da bi posao završili uspešno na obostrano zadovoljstvo, držim se pravila:

  • Dolazak na teren: besplatan
  • Dogovor i plan rada: odmah pravim nacrt
  • Tempo rada: poštujemo na dnevnom nivou

Kako teče jedan radni dan

U skladu sa dogovorenim, radni dan počinje u tačno određeno vreme. Svakog dana se držim isplaniranog i obavljam onim redosledom kako smo se dogovorili.

Onda kada se za to postoji potreba, dodatne poslove planiramo i izvodim nakon obavljenih radova koji su ranije dogovoreni. Maksimalno sam fleksibilan i dostupan svakog dana u nedelji.